top of page

Stagnatie van groei door voortdurende uitdagingen

Veel verandert

Een paar maanden geleden zag het jaar 2023 er rooskleurig uit, maar helaas kan dat in zeer korte tijd veranderen. De rente stijgt, minister Hugo de Jonge neemt beslissingen waar we niet blij van worden, de voortslepende stikstof discussie, een oorlog… Kortom: alle seinen staan op rood.


Onze opdrachtgevers halen de verwachtte omzetten voor 2022 niet en daarmee wij dus ook niet. We voorzien in het eerste halfjaar van 2023 dezelfde tendens. Er liggen voldoende projecten op de plank maar ze komen niet los.


Met deze informatie verwachten we dat onze groei ook enigszins zal gaan stagneren waardoor er weer andere keuzes gemaakt moeten gaan worden.Problematiek door leveranciers


Bizarre prijsverhogingen

Doordat de projecten stagneren zullen ook de prijsverhogingen een beetje gaan normaliseren. Dit is ook echt nodig! De meest bizarre prijsverhoging die wij hebben meegemaakt kwam van een leverancier die alle bestaande prijsafspraken voor langlopende projecten per direct terugdraaide. Wij moesten betalen of we kregen geen producten meer.


Een nieuwe policy voor kredietlimiet

Iedereen in de markt is op zoek naar zekerheid. Sommige leveranciers hebben daarom een nieuwe policy gehanteerd voor kredietlimiet. Los van het openstaande geldbedrag worden nu de hoeveelheid orders die we plaatsen ook meegeteld waardoor we boven het kredietlimiet uitkomen. Dit is dus een kredietlimiet op producten die we nog niet hebben ontvangen, en die we soms zelfs over een halfjaar pas krijgen, als ze al kunnen leveren.


Stel het je eens voor: bij de eerstvolgende opdracht van een aannemer, van een project dat over een halfjaar gaat starten, leg ik zijn huidige project stil omdat ze boven ons kredietlimiet uitkomen. Het is duidelijk dat onze leveranciers en opdrachtgevers mijlenver uit elkaar liggen. Gelukkig beginnen de meeste leveranciers in te zien dat de nieuwe policy niet houdbaar is.


Lange levertijden

We hebben inmiddels op verschillende projecten warmtepompen op zolder moeten plaatsen terwijl de daken er al op zaten. Dit is totaal niet efficiënt. We hebben hier extra kosten voor moeten maken die wij nergens kwijt kunnen. Ook niet bij de leverancier, die hier uiteindelijk voor verantwoordelijk is omdat hij niet kan leveren.


De groei stagneert, maar wij zetten stappen vooruit

Zoals ik al aangaf zal de groei iets gaan stagneren. We gaan echter wel uitbreiden richting het westen van het land, omdat we daar goede partners hebben gevonden. We zijn ook nog steeds voornemens om een nieuw pand bouwen. Helaas werkt ook hier de Gemeente niet echt mee (stikstof!). We hebben, naast inleners en stagelopers, inmiddels 30 vaste medewerkers in dienst. Dat is snel gegroeid.

コメント


bottom of page